Hvorfor velge oss

Kunnskaps- og behovsbaserte tjenester

Vi skal komme med  faglige anbefalinger og levere tjenester i forhold til risikoforhold og reelle behov i deres bedrift.

Med høy kompetanse og faglig engasjement

Vi skal være tydelige  i våre anbefalinger og levere tjenester av høy kvalitet. 

Våre tjenester

Arbeidsmedisin


mer informasjoner kommer snart

Systematisk HMS


mer info kommer

Yrkeshygiene


mer informasjon

Psykososialt og organisatorisk


mer informasjoner kommer snart

Kurs


mer info kommer

Ergonomi


mer informasjon

Ta kontakt for mer informasjon